Skip to main content

Ftit noti dwar it-“tqaħħib għal voti”F’intervista li ta lill-Commercial Courier u li ġiet pubblikata din il-ġimgħa, id-Deputat Laburista Luciano Busuttil ħabbar illi mhux ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss (ara hawn). Ir-raġunijiet li ta fl-artiklu huma illi jħoss illi biex tkun fil-politika trid tħallas prezz qares wisq. Qal li “xejn m’għadu jinħass importanti. Li ma tarax lil uliedek jikbru, tkun trattat b’disprezz għax li tkun politiku hija meqjusa li int korrott, li tgħaddi minn ħafna gideb dwarek u agħar minn hekk dwar il-familja tiegħek, li tkun trattat ta’ prostituta għal voti b’ħafna theddid mill-kostitwenti, biex insemmi ftit, jgħinuk tagħraf li l-ħajja hija ħafna iktar prezzjuża minn siġġu aħdar skomdu.”

Tħares lejha mingħajr ma tkun taf minn għand min ġejja, hija stqarrija li fiha x’tomgħod. Ħafna mill-affarijiet li jsemmi huma realtà li jgħaddu minnha ħafna politiċi. Imma mbagħad niftakru ftit l-ironija ta’ kif ġab ruħu għal ħafna drabi Luciano Busuttil.

Dan kien l-istess Deputat li uża l-pożizzjoni tiegħu biex ġab blue badge ħalli l-mara tiegħu tkun tista’ tipparkja l-karozza f’parkeġġi riżervati għal persuni b’diżabilità. U meta ġiet mistoqsija fuqha, kienet qalet li iva, inħarġitilha blue badge li tinħareġ biss lil persuni bi problemi ta’ mobilità, minkejja li dejjem bit-takkuna.

Skont rapporti li kienu deheru fil-media, wara li l-mibkija Daphne Caruana Galizia kienet żvelat din l-istorja, il-Pulizija kienu ħadu passi u irtiraw dan il-permess li kien inħareġ b’mod abbużiv.

Diffiċli tilgħabha tal-vittma u nemmnuk meta kont użajt il-pożizzjoni tiegħek biex tieħu parkeġġ minflok persuni b’diżabilità, dan kollu biex il-mara ma tbatix miexja bit-takkuna.

Busuttil gerger ukoll fuq kif kien qed jipprostitwixxi ruħu għal voti. Jaħasra hux. Membru tal-Gvern li ta aktar minn ħames mitt impjieg mal-Gvern fix-xahrejn ta’ qabel l-elezzjoni (ara hawn), li ta mitejn u għoxrin impjieg mal-Water Services Corporation fl-istess xaharejn skont artiklu li deher proprju din il-ġimgħa (ara hawn), li jmexxi bil-mentalità li kull vot għandu prezz li tista’ tixtrieh, issa qed igerger li n-nies imorru għandu biex ibiegħu l-vot għal ħaġa jew oħra. Sadattant, l-istess Luciano biegħ is-silenzju u l-appoġġ tiegħu għal daqsxejn ta’ pożizzjoni komda komda jmexxi Sports Malta, qasam li żgur m’għandu l-ebda mertu, esperjenza jew kwalifika fih. X’ironija dan Luciano hux?

Aħjar Luciano Busuttil jgħidilna x’qiegħed joħloq din il-firda kollha fil-Partit Laburista. Lilu forsi xtraw is-silenzju u l-appoġġ tiegħu bil-pożizzjonijiet, imma waħda wara l-oħra, il-qsim issa qed jidher ċar minn kulmin isegwi l-politika. Mhux ta’ b’xejn li l-Prim Ministru ħass il-bżonn li l-Ħadd li għadda jfakkar li hu għadu l-Mexxej tal-Partit u beħsiebu jibqa’ hemm għal naqra oħra mhux ħażin.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 25 ta' Frar 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Putting the allegations in context

The allegations by journalist Daphne Caruana Galizia that the owner of Egrant Inc is the Prime Minister's wife, Michelle Muscat, have shocked the nation. Some still choose to believe the Prime Minister's denial, and keep insisting that the allegations ought to be ignored unless there is evidence substantiating them.
First of all it was the Police Commissioner's job to skip his 'fenkata' and go secure the evidence before it was whisked away in front of the nation's eyes. Contrary to what he said, it was his duty to act, even if the allegation appeared only on a blog. If those allegations were found to be false, Daphne Caruana Galizia could have been fined and jailed for making a false report. But since he failed to act, it is he who should be prosecuted for failing to uphold his duty.
But let's keep the 'evidence' out of the equation for now, and simply take a look at the facts we know so far which are documented, proven and black on white. All the bel…