Skip to main content

Posts

L-Aqwa Żmien għas-settur tas-Saħħa Mentali

Għalkemm it-temp ikrah li għamel matul tmiem il-ġimgħa li għaddiet sfratta ħafna miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival, saru biżżejjed attivitajiet biex irnexxielha tqum kontroversja.
Fuq is-sit soċjali facebook bdew jiġu ċirkolati diversi ritratti tal-Karnival spontanju tan-Nadur, u ritratt li qajjem l-għadab ta’ ħafna kien ritratt ta’ vann li kien qed jirredikola lil nies li jbatu b’mard mentali jew dimensja.
U jien ngħid bir-raġun li kien hawn rabja għal dak li sar. Minkejja li l-Karnival huwa żmien fejn is-satira u r-redikolu jingħataw l-ispazju kollu biex joħorġu fil-beraħ, għandu jinżamm ċertu rispett lejn is-sensittività ta’ min ikollu problemi ta’ mard. U bħalma lanqas tgħaddielna min moħħna nagħmlu xi ħaġa simili għal nies b’mard fiżiku, l-istess m’għandux isir għal nies b’mard mentali. Speċjalment minħabba l-fatt li diġa’ hemm stigma li għandna niġġieldu fejn jidħlu dawn il-kundizzjonijiet.
Ironikament, dan seħħ ftit ġranet wara li d-diska rebbieħa tal-Festival tal-Malta Song kie…
Recent posts

Riforma Kostituzzjonali jew Theddida Kostituzzjonali?

L-idea ta’ riforma kostituzzjonali ilha diversi snin tiġi msemmija. Kienet bdiet tissemma’ fi żmien l-amministrazzjoni Nazzjonalista, b’referenza partikolari għal tibdil fis-sistema elettorali, u kienet wegħda prinċipali tal-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-2013. Wegħda li pero’ ma sar xejn fuqha, u reġgħet deher fil-programm elettorali tal-2017.
Riforma Kostituzzjonali mhix xi ħaġa taċ-ċajt. Il-Kostituzzjoni hija l-ogħla liġi tal-pajjiż, u hija l-gwardjan fuq il-Gvern u l-Parlament, biex lanqas huma ma jkunu jistgħu jaqbżu ċertu linji u jgħaddu liġijiet li jiksru d-drittijiet ta’ individwi. Għax anke’ f’demokrazija hemm il-periklu li min ikun qed imexxi, bl-appoġġ tal-maġġoranza tal-poplu, jeħodha kontra l-minoranza, jew jikser id-dritt ta’ l-iżgħar minoranza, l-individwu. U allura, fi ftit kliem, hemm il-Kostituzzjoni biex tipproteġi lil kull wieħed u waħda minna mit-tirannija tal-maġġoranza.
Ir-riforma kostituzzjonali saret aktar kritika f’dawn l-aħħar snin għax rajna Gvern li qabeż…

Azzjoni Industrijali f’isem il-pazjenti

Nhar it-Tlieta li għadda seħħ l-ewwel strajk tat-tobba fl-aħħar għaxar snin. Azzjonijiet industrijali min-naħa tat-tobba mhumiex xi ħaġa frekwenti, u jsiru biss f’okkażjonijiet ta’ natura gravi jew meta jsibu ruħhom daharhom mal-ħajt.
L-azzjoni industrijali ta’ din il-ġimgħa kienet iktar partikolari minn tas-soltu għax għall-ewwel darba, l-Assoċjazzjoni Medika Maltija ma sejħitx strajk għax qed titlob kundizzjonijiet aħjar, jew għax qed jitolbu żidiet fil-pagi. Għall-ewwel darba, l-azzjoni industrijali qed tittieħed biex tiddefendi l-interessi tal-pazjenti. L-interessi tagħna, tiegħi u tiegħek.
Kif spjega tant tajjeb is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni, it-tabib Martin Balzan, in-nuqqas ta’ ftehim li hemm mal-Gvern mhuwiex dwar il-fatt li jkun hemm ftehim mal-privat biex isir investiment fl-infrastruttura u fil-binjiet tas-saħħa. Pero’ ma jistgħux jifhmu kif l-immaniġġjar u l-operat tas-servizz ser jgħaddi wkoll għand il-privat, li l-interess tiegħu huwa biss li jagħmel il-profitt…

Il-wirt naturali fiż-Zejtun mhedded

Matul din il-ġimgħa segwejt mill-qrib il-kummenti u l-artikli li għaddejin fid-dinja virtwali fuq l-estensjoni maħsuba għaz-zona industrijali ta’ Bulebel. Estensjoni li ser twassal il-fabbriki sa mitt metru mill-eqreb residenzi, dawk taz-zona magħrufa bħala Ġebel San Martin.
Jidher li l-isferġju ambjentali li ser toħloq din l-estensjoni mhuwiex wieħed żgħir. L-ewwelnett, iz-zona hija kollha kemm hi magħmula minn għelieqi agrikoli, li għadhom jinħadmu, u li għadhom s’issa miżrugħin bil-patata u bid-dwieli. Patata li dawn il-bdiewa ma jafux hux ser jilħqu jaħsdu sa Marzu, u dwieli li qatgħu qalbhom li ser jaraw Awissu. Huma irziezet li l-lapidi fuq il-post juru li ilhom hemm minn qabel l-1779. Vera li dawn il-bdiewa m’għandhomx titlu fuq l-art, vera li l-art hija tal-Gvern u kienu qed jaħdmuha biss bi qbiela, pero’ aħna suppost mhux qed nippruvaw naraw li jkollna żvilupp sostenibbli? Suppost mhux qed naraw li nħarsu l-art agrikola li baqa’? Kif dawn il-bdiewa jirċievu notifika biex jiżgu…

Gidba ġġib 'il-oħra

Il-problema ta’ min jigdeb hi li ħafna drabi, biex tgħatti gidba jkollok tgħid gidba oħra. U iżjed ma tigdeb, iżjed trid tigdeb biex tgħattih. Sa ma x’imkien, gidba ma tibqax konsistenti mal-gideb l-oħra u l-giddieb jinqabad. Dan missirijietna minn dejjem għarfuh, u fl-għerf tagħhom ħallewlna qwiel bħal “il-giddieb għomru qasir”, u “iż-żejt jitla’ f’wiċċ l-ilma”.
Dan hu dak li qed jiġrilu dan il-Gvern. Gidba wara l-oħra qed tinkixef u l-maskla qed tkompli taqa’. Ejja ħa nħarsu biss lejn uħud mill-gideb li nkixfu f’dawn l-aħħar ftit ġimgħat.
Il-Ġimgħa l-oħra, fid-dibattitu tal-Kumitati LIBE u PANA fil-Parlament Ewropew dwar ir-rapport tad-Delegazzjoni ta’ MEPs dwar is-saltna tad-dritt f’Malta, il-Ministru Owen Bonnici prova jiddefendi dak li qed jagħmel il-Gvern tiegħu billi qal li anke’ l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia jaqbel miegħu li f’Malta qed tirrenja s-saltna tad-dritt u l-istituzzjonijiet qed jaħdmu. Dan ġie miċħud minnufih minn Adrian Delia, li kien ilu xhur jgħid li Malta mh…