Skip to main content

Posts

Agħar mill-Korruzzjoni

Hekk irrefera għad-deal mal-Vitals il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet kien qed jitkellem waqt numru ta’ attivitajiet fil-gżira Għawdxija.
U hemm diversi raġunijiet għala dan id-deal huwa l-milja tal-korruzzjoni ta’ dan il-Gvern. Ejja nelenkaw uħud minnhom.
L-ewwelnett, il-Gvern għadda tliet sptarijiet lil Vitals Group, u mhux biss għaddiehomlhom, imma ftiehem li ħa jħallashom mas-€70 miljun fis-sena għal 30 sena sħaħ. Minn dawn, kemm ilu li sar il-ftehim il-Gvern ġa għaddielhom mal-€50 miljun. Mhux hekk biss, sirna nafu wkoll minn leaks ta’ dan il-ftehim, għax il-Gvern żamm kollox moħbi, li l-Gvern biegħ l-apparat kollu li kien hemm f’dawn l-isptarijiet għal ewro wieħed biss! Iva, l-apparat kollu li kien hemm fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, fl-Isptar Karen Grech u fl-Isptar San Luqa, inbiegħ għal Ewro wieħed biss.
It-tieni, il-Gvern suppost rabat lil Vitals li jinvestu mal-€200 miljun biex jitranġaw u jirriabilitaw dawn l-isptarijiet. Sal-lu…
Recent posts

L-Università(?) u l-ħalliel li ma jridx jitgħallem

Niddubita kemm din hi Università

Matul din il-ġimgħa ħarġu rapporti serji f’numru ta’ siti ta’ gazzetti lokali dwar dak li qed jiġri fl-American University of Malta.
The Shift News, sit immexxi minn tliet ġurnalisti indipendenti Maltin, ħareġ intervista ma’ ex-impjegata ta’ din is-suppost Università li l-Gvern ta’ Joseph Muscat għoġbu jtiha b’rigal Baċir Numru 1 f’Bormla (li oriġinarjment kien maħsub li jgħaddi għand l-Università ta’ Malta) u medda art verġni fiż-Żonqor (li kienet tagħmel parti minn park nazzjonali skedat). Ir-rapport jinsab hawn.
Din l-ex-impjegata tkellmet mal-ġurnalist James Debono, u qaltlu li għandha dubji serji fuq kemm hi kienet verament qed taħdem għal Università. Qaltlu li hi, flimkien ma’ membri oħra tal-Fakultà, tkeċċew matul il-vaganzi tal-Milied eżatt qabel temmew iż-żmien ta’ probation. Din kompliet tikkonferma dak li deher fis-sit internazzjonali Inside Higher Ed, li żvela kif din l-Università keċċiet kważi l-membri kollha tal-Fakultajiet tagħha (link). Da…

Sena Ġdida

Għadha kemm bdiet sena ġdida, sena li ser iġġib magħha sfidi ġodda u esperjenzi ġodda, kemm għalina bħala individwi fil-ħajjiet personali tagħna, kif ukoll għall-Partit Nazzjonalista.
U diġa’ mal-ewwel ġranet tas-sena l-ġdida l-Partit beda jirranka fuq il-ħidma Parlamentari tiegħu. Ilbieraħ stess, l-Oppożizzjoni preżentat l-ewwel mozzjoni tagħha għas-sena 2018, fejn fiha qed titlob biex l-art fiż-Żonqor, f’Marsaskala, tintradd lura lill-pubbliku u terġa’ ssir parti mill-Park Nazzjonali protett tal-Inwadar.
Hawn min qed isaqsi, għalfejn qed isir dan? Mhux diġa’ saru l-protesti, u sar vot Parlamentari, u l-art ingħaddiet lill-Sadeen Group biex jibnu l-American University of Malta?
Iżda tajjeb niftakru li meta l-Gvern jgħaddi biċċa art bħal dik għal ammont ta’ snin għand il-privat, dan isir b’ċertu kundizzjonijiet. Fosthom din l-hekk imsejħa “università” kienet intrabtet li jkollha aktar minn elf student fis-sena jattendu l-korsijiet tagħha. Iżda l-fatti illum juru xorta oħra. Jidher li din…

Saħħa 2017, Merħba 2018

Illum hija l-aħħar ġurnata għas-sena 2017, u allura għar-rubrika tal-lum iddeċidejt li nħares ftit lejn l-istejjer ewlenin li seħħew tul l-2017. Għaldaqstant ħarist ftit lejn is-siti elettroniċi ewlenin bħal timesofmalta.com, independent.com.mt, netnews.com.mt u lovinmalta.com, biex nara liem kienu l-istejjer li dawn elenkaw bħala dawk li mmarkaw l-2017.
Bla dubju ta’ xejn l-iktar storja li ħa tibqa’ marbuta mas-sena 2017 kienet il-qtil brutali tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Kien l-ewwel qtil politiku fejn il-vittma kienet dik premeditata li tinqatel, u fejn il-vittma inqatlet biss minħabba dak li kitbet jew setgħet kienet ser tikteb. Kienet ġurnalista ta’ kuraġġ kbir u li ma beżgħetx tikxef l-ikbar skandli ta’ korruzzjoni li fihom kien hemm imdaħħlin politiċi u nies fil-poter, u l-pajjiż illum mingħajrha huwa ħafna inqas sikur milli kien.
Infatti ħafna skandli kbar oħra tal-2017 kienu proprju ġejjin mill-pinna tagħha: l-istorja tal-burdell ta’ Acapulco, konfermata mill-crew ta…

Ħsibijiet: Il-ħadma tal-Vitals u Daphne

Ħadma tajba, minn fuq saħħitna
Waqt li l-pajjiż għadu qed iqum mill-qtil ta’ ġurnalista għax investigat stejjer kbar ta’ korruzzjoni, il-Gvern tana storja ġdida ta’ korruzzjoni proprju għal żmien il-Milied. Wara li għalaq il-Parlament u kulħadd daħal fl-ispirtu tal-Milied, ġie imħabbar li l-Vitals, li l-Gvern kien biegħhilhom tliet sptarijiet u s-sistema tas-saħħa tagħna, inbiegħu lil kumpanija oħra, Steward Health Care.
Dettalji tal-ftehim ma ġewx imħabbra, pero’ dehru diversi rappurtaġġi f’ġurnali ewlenin li jqajmu numru kbir ta’ mistoqijiet fuq dak li ġara. Nissuġġerilkom taqraw dan l-artiklu, kif ukoll dan
L-ewwelnett jidher li Armin Ernst, ic-Chief Administration Officer ta’ Steward Health Care, kien CAO ta’ din il-kumpanija fl-istess waqt li kien CEO tal-Vitals Global Healtchare. Din tqajjem numru kbir ta’ mistoqsijiet fuq il-kunflitt ta’ interessi li dan kellu.
It-tieni, jqumu mistoqsijiet kbar fuq min huma l-vera sidien tal-Vitals. Dawn is-sidien huma moħbija wara l-kumpanija B…