Skip to main content

Posts

Il-Kwoti: Bżonn jew le?

Waħda mill-aħħar ideat li qabad jimbotta Joseph Muscat hija li jdaħħal il-kwoti għan-nisa fil-Parlament. L-argument prinċipali tiegħu huwa li jekk ma nagħmlux hekk, nibqgħu b’numru baxx ta’ nisa eletti. Bħallikieku mingħajr il-kwoti, in-nisa mhumiex kapaċi jitilgħu.
Mad-daqqa t’għajn, bħal taħseb li għandu raġun. Għandna numru żgħir ħafna ta’ Membri Parlamentari nisa fil-Parlament, madwar 10%. Dan huwa numru żgħir ħafna, u jitfagħna lura ħafna meta tikkumparana ma’ pajjiżi oħra. Imma huma l-kwoti s-soluzzjoni għal din il-problema?
Il-kwoti ħafna drabi huma neċessarji meta l-poplu, għal raġuni jew oħra, storika, soċjali, preġudizzju, tradizzjoni, iżomm lura milli jivvota lin-nisa. U allura wieħed ibati għal dan l-iżvantaġġ li jkollha mara billi jdaħħal kwota u diskriminazzjoni pożittiva. Iżda f’Malta, għandna din il-problema?
Ħarsa lejn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li fihom jivvota l-poplu kollu fuq bażi nazzjonali, jurik li le. Fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-p…
Recent posts

StopTheStigma

Fil-ġimgħat li għaddew is-saħħa mentali telgħet sew fuq l-aġenda nazzjonali. Ta’ dan għandu mertu kbir il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, illi sa mill-ewwel reshuffle li għamel appunta kelliem proprju fuq dan is-suġġett, tkellem diversi drabi dwar il-problemi li jiltaqgħu magħhom nies b’dawn il-kundizzjonijiet, u dwar is-sitwazzjoni deplorabbli li jinsab fiha l-Isptar Monte Karmeli u l-mod kif qed tiġi pprovduta l-kura għal dawn il-każi f’pajjiżna b’mod inġenerali.
Adrian Delia kien anke’ iltaqa’ mal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali, li tinkludi professjonisti u qraba ta’ nies li għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet, u ħabbar li l-Partit ser ikun qed jorganizza konferenza nazzjonali fuq dan is-suġġett.
Sfortunatament pero’, filwaqt li fil-pajjiż bħal donnu qed tqum kuxjenza fuq dan is-suġġett, u filwaqt li hawn ħafna li qed ikunu lesti jitkellmu mingħajr biża’ sabiex tiġi missielta l-istigma li ddur miegħu, hawn min jagħmel bil-maqlub.
Din il-ġimgħa sirna nafu li Alessandro S…

Żewġ ġurnalisti, żewġ pajjiżi

Il-Ħadd li għadda kien imiss lis-Slovakkja li tqum maħsuda bl-ewwel qtil ta’ ġurnalist f’dan il-pajjiż, u għall-Ewropa biex tara ftit kif f’dan il-kontinent li welled id-demokrazija u l-libertà inqatlu żewġ ġurnalisti f’temp ta’ ftit xhur. Daphne Caruana Galizia, li inqatlet b’karozza bomba f’Malta, u Jan Kuciak, li inqatel b’tiri ġewwa daru flimkien mal-għarusa tiegħu Martina Kusnirova.
Il-pajjiżi huma differenti, imma ċ-ċirkustanzi huma simili. Kuciak kien ukoll ġurnalist investigattiv li kien qed jikteb ħafna fuq rabtiet ta’ politiċi f’pajjiżu mal-kriminalità organizzata, partikolarment mal-Mafja u ‘Ndrangheta. Fost l-oħrajn kien qed jallega li membri ta’ din l-organizzazzjoni mafjuża kienu qrib ħafna ta’ membri tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Slovakk Robert Fico, fosthom il-mudella Maria Troskova li kienet Chief State Adviser, u Viliam Jasan, is-segretarju tal-Kunsill Nazzjonali tas-Sigurtà tas-Slovakkja.
Skont dan il-ġurnalist, permezz ta’ dawn ir-rabtiet u negozji li ‘Ndrangheta wa…

X’qed iħasseb lill-Maltin?

Xi ġranet ilu ġie pubblikat stħarriġ li jsir mal-Unjoni Ewropea kollha, magħruf bħala Eurobarometer. F’dan l-istħarriġ saru sensiela ta’ mistoqsijiet lil dawk intervistati, fosthom x’inhu l-aktar li qed jinkwethom f’pajjiżhom.
U x’inhu l-aktar li qed iħasseb u jinkwieta lill-Maltin fuq pajjiżhom? Il-kriminalità. U dan b’kuntrast kbir mal-kumplament tal-Ewropa. Għax filwaqt li l-medja fl-Ewropa hija ta’ 12% inkwetati dwar il-kriminalità, f’Malta din titla’ għal 45%. Erba’ darbiet aktar.
Ma niskantax. Illum il-poplu Malti kultant iħossu ma jista’ jagħmel xejn quddiem ċertu inġustizzji u serq, u fejn qabel kellu Korp tal-Pulizija li seta’ jserraħ rasu minnu, illum għandu Kummissarju tal-Pulizija li hu magħruf biss għall-inkompetenza tiegħu. Illum il-poplu Malti jara l-istituzzjonijiet li suppost jipproteġuh mill-abbużi, u jarahom ma jagħmlu xejn, pupazzi f’idejn Gvern li ħatafhom għal fini tiegħu. U jara l-mexxejja tiegħu, dawk li suppost huma l-gwardjan tal-patrimonju u tal-ġid tagħna, u …

Ftit noti dwar it-“tqaħħib għal voti”

F’intervista li ta lill-Commercial Courier u li ġiet pubblikata din il-ġimgħa, id-Deputat Laburista Luciano Busuttil ħabbar illi mhux ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss (ara hawn). Ir-raġunijiet li ta fl-artiklu huma illi jħoss illi biex tkun fil-politika trid tħallas prezz qares wisq. Qal li “xejn m’għadu jinħass importanti. Li ma tarax lil uliedek jikbru, tkun trattat b’disprezz għax li tkun politiku hija meqjusa li int korrott, li tgħaddi minn ħafna gideb dwarek u agħar minn hekk dwar il-familja tiegħek, li tkun trattat ta’ prostituta għal voti b’ħafna theddid mill-kostitwenti, biex insemmi ftit, jgħinuk tagħraf li l-ħajja hija ħafna iktar prezzjuża minn siġġu aħdar skomdu.”
Tħares lejha mingħajr ma tkun taf minn għand min ġejja, hija stqarrija li fiha x’tomgħod. Ħafna mill-affarijiet li jsemmi huma realtà li jgħaddu minnha ħafna politiċi. Imma mbagħad niftakru ftit l-ironija ta’ kif ġab ruħu għal ħafna drabi Luciano Busuttil.
Dan kien l-istess Deputat li uża l-po…