Skip to main content

Posts

Il-Bniedem fiċ-Ċentru tal-Politika

Spiss nisimgħu l-frażi li rridu npoġġu lill-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Kważi kważi, drajnieha u ma tantx għadna naħsbu fuq din xi tfisser.
Pero’ jekk vera npoġġuha fil-prattika u nattwawha, kif il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia u l-kumplament tat-tmexxija, l-amministrazzjoni u d-Deputati tagħna qed nagħmlu, din tagħmel differenza kbira fil-mod kif inħaddmu u nagħmlu l-politika.
Il-politika qed tibda dejjem mill-kuntatt man-nies. U ħafna drabi aktar kuntatt informali milli formali, fejn il-bniedem iħossu komdu jesprimi d-diffikultajiet u l-problemi li qed jiltaqa’ magħhom aktar milli f’ambjent strett u riġidu. U wara li nkunu smajna u għarbilna d-diffikultajiet li l-aktar qed jaffetwaw in-nies, nitkellmu fuqhom, jekk ikun hemm bżonn noħorġuhom fil-media, intuhom prominenza, inpoġġuhom fuq l-aġenda nazzjonali, u mbagħad nfasslu l-proposti politiċi li jistgħu jindirizzaw dik il-problema. Anke jekk il-problema tkun taffetwa imqar individwu wieħed, jekk qed isofri inġ…
Recent posts

Aktar propaganda qarrieqa minn Muscat

Nhar it-Tlieta li għaddew, Joseph Muscat tella’ video fuq il-paġna tiegħu ta’ facebook. Video minn sensiela ta’ videos ta’ propoganda, imħallsa mit-taxxi tagħna, li dan il-Gvern iħobb jagħmel b’mod regolari u jxerred biex ipinġi stampa sabiħa anke fejn mihix.
Dan il-video partikolari, li jinsab f’dan il-link, jiftaħar b’kemm dan il-Gvern qed iħares l-ambjent. U saħansitra jipprova jieħu mertu li grazzi għalih, l-Awtorità tal-Ippjanar waqfet l-iżvilupp f’Wied Għomor. Anzi dan hu l-ewwel suċċess li f’dan il-video jiftaħar bih fl-ewwel ftit sekondi.
Hawn diġa’ nara problema. L-ewwelnett, ilkoll nafu li dawn l-awtoritajiet ‘suppost’ indipendenti u ma jimxux skont kif jgħidulhom il-politiċi. It-tieni, nafu li l-pressjoni biex jitwaqqaf l-iżvilupp f’Wied Għomor ma ġietx mill-Gvern, li lanqas biss tkellem fuq din il-kwistjoni, anzi f’ċertu każi iġġustifika, imma ġiet min-numru ta’ NGOs ambjentali u mit-tliet Kunsilli tal-madwar: tas-Swieqi, San Ġiljan u San Ġwann, li qabdu l-konsulenti tagħho…

U ija, b’daqshekk?

Din il-frażi saret l-iktar risposta komuni tal-armata kummentaturi, li ssibhom jiktbu taħt kull artiklu fuq l-internet u taħt kull post fuq F,kacebook. Kummentaturi, ħafna minnhom bi profil falz, li ħafna m’għandhomx dubju li huma kordinati, jekk mhux ukoll imħallsa, mill-Partit Laburista biex iferrxu l-messaġġ li jkunu jridu jwasslu huma.
“U ijja, b’daqshekk?” Din hi l-mentalità li jridu jdaħħlu, li jriduna nemmnu, li jriduna naċċettaw. Xejn mhu xejn, kollox jgħaddi, kollox xorta. U jekk qed iddejqek xi ħaġa, irrassenja ruħek li l-affarijiet ma jistgħux jinbidlu. Dejjem hekk kienu u dejjem hekk ser jibqgħu. L-importanti għalik, li l-but baqa’ tajjeb, li karozza oħra tista’ tixtrieha, li safra tista’ tagħmilha, li d-dar tiflaħ tirranġaha. Il-bqija tagħtix kas x’jagħmlu u x’jaħftu dawk t’hemm fuq sakemm lilek ituk loqma.
Din hija r-risposta li xerrdu meta Joseph Muscat beda jikri l-karozza tiegħu lilu nnifsu. Din hi r-risposta li taw meta neħħew is-Segretarji Permanenti kollha taċ-Ċivil.…

L-Arrest ta' Ali Sadr Hasheminejad

Din il-ġimgħa faqqgħet l-aħbar li s-sid u chairman tal-Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad, ġie arrestat fi New York, fl-Istati Uniti. L-aħbar ġiet imxandra fuq diversi siti internazzjonali, fosthom Reuters (ara hawn).
L-Iranjan ta’ 38 sena hu akkużat li għadda mal-$115-il miljun lil individwi u kumpaniji Iranjani permezz ta’ network kumpless ta’ kumpaniji offshore inkorporati fl-Istati Uniti stess, fl-Iżvizzera, fit-Turkija u fil-British Virgin Islands, u dan bi ksur ta’ sanzjonijiet li l-Istati Uniti ilha żmien li imponiet fuq l-Iran u kumpaniji li joperaw mal-Gvern Iranjan. Dawn il-flus għaddew b’rabta ma’ proġetti ta’ housing li saru fil-Venezwala bi ftehim mal-Gvern Iranjan.
Hasheminejad hu akkużat fuq sitt kapi ta’ akkuża, fosthom ħasil ta’ flus, frodi bankarju u ksur ta’ sanzjonijiet internazzjonali, li kollha flimkien jistgħu jammontaw sa 125 sena ħabs.
Ejja niftakru ftit min hu dan Hasheminejad. Dan hu l-istess bniedem li fl-20 ta’ April 2017 deher ħiereġ fis-satra tal-lejl mill…

L-ewwel in-Nies!

Żgur li wieħed mill-aktar suġġetti li din il-ġimgħa ġie diskuss fuq is-siti kollha lokali, b’mod partikolari fuq il-midja soċjali, kienet il-proposta għal emenda fil-liġi biex jitranġaw anomaliji fil-pensjoni tad-Deputati. Din il-proposta qajmet ir-rabja ta’ bosta nies, forsi wkoll għax ma kinetx spjegatha sewwa. Iżda din ir-rabja tifhimha, speċjalment f’kuntest fejn ħafna pensjonanti qed jgħixu fil-faqar u mhux ilaħqu mal-għoli tal-ħajja, il-mediċini u l-prezzijiet tal-ikel.
Huwa minnu li fil-bidu l-Partit Nazzjonalista kien ħa jkun favur dawn l-emendi. Iżda wara li l-Kap sema’ dak li kellhom xi jgħidu n-nies, il-Partit bidel il-pożizzjoni tiegħu u irtira l-appoġġ tiegħu għal din il-liġi sakemm l-ewwel ma jiġix diskuss kif ser jitranġaw u jissaħħu l-pensjonijiet tan-nies. Mhux biss l-anzjani tal-lum, iżda s-sostennibilità tal-pensjonijiet ta’ għada.
Vera li l-pensjoni tad-Deputati għandha titranġha. Għax ejja ngħiduha kif inhi, meta titla’ fil-Parlament ħajtek tieħu daqqa u l-karriera …