Skip to main content

Posts

L-ewwel in-Nies!

Żgur li wieħed mill-aktar suġġetti li din il-ġimgħa ġie diskuss fuq is-siti kollha lokali, b’mod partikolari fuq il-midja soċjali, kienet il-proposta għal emenda fil-liġi biex jitranġaw anomaliji fil-pensjoni tad-Deputati. Din il-proposta qajmet ir-rabja ta’ bosta nies, forsi wkoll għax ma kinetx spjegatha sewwa. Iżda din ir-rabja tifhimha, speċjalment f’kuntest fejn ħafna pensjonanti qed jgħixu fil-faqar u mhux ilaħqu mal-għoli tal-ħajja, il-mediċini u l-prezzijiet tal-ikel.
Huwa minnu li fil-bidu l-Partit Nazzjonalista kien ħa jkun favur dawn l-emendi. Iżda wara li l-Kap sema’ dak li kellhom xi jgħidu n-nies, il-Partit bidel il-pożizzjoni tiegħu u irtira l-appoġġ tiegħu għal din il-liġi sakemm l-ewwel ma jiġix diskuss kif ser jitranġaw u jissaħħu l-pensjonijiet tan-nies. Mhux biss l-anzjani tal-lum, iżda s-sostennibilità tal-pensjonijiet ta’ għada.
Vera li l-pensjoni tad-Deputati għandha titranġha. Għax ejja ngħiduha kif inhi, meta titla’ fil-Parlament ħajtek tieħu daqqa u l-karriera …
Recent posts

Il-Kwoti: Bżonn jew le?

Waħda mill-aħħar ideat li qabad jimbotta Joseph Muscat hija li jdaħħal il-kwoti għan-nisa fil-Parlament. L-argument prinċipali tiegħu huwa li jekk ma nagħmlux hekk, nibqgħu b’numru baxx ta’ nisa eletti. Bħallikieku mingħajr il-kwoti, in-nisa mhumiex kapaċi jitilgħu.
Mad-daqqa t’għajn, bħal taħseb li għandu raġun. Għandna numru żgħir ħafna ta’ Membri Parlamentari nisa fil-Parlament, madwar 10%. Dan huwa numru żgħir ħafna, u jitfagħna lura ħafna meta tikkumparana ma’ pajjiżi oħra. Imma huma l-kwoti s-soluzzjoni għal din il-problema?
Il-kwoti ħafna drabi huma neċessarji meta l-poplu, għal raġuni jew oħra, storika, soċjali, preġudizzju, tradizzjoni, iżomm lura milli jivvota lin-nisa. U allura wieħed ibati għal dan l-iżvantaġġ li jkollha mara billi jdaħħal kwota u diskriminazzjoni pożittiva. Iżda f’Malta, għandna din il-problema?
Ħarsa lejn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li fihom jivvota l-poplu kollu fuq bażi nazzjonali, jurik li le. Fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-p…

StopTheStigma

Fil-ġimgħat li għaddew is-saħħa mentali telgħet sew fuq l-aġenda nazzjonali. Ta’ dan għandu mertu kbir il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, illi sa mill-ewwel reshuffle li għamel appunta kelliem proprju fuq dan is-suġġett, tkellem diversi drabi dwar il-problemi li jiltaqgħu magħhom nies b’dawn il-kundizzjonijiet, u dwar is-sitwazzjoni deplorabbli li jinsab fiha l-Isptar Monte Karmeli u l-mod kif qed tiġi pprovduta l-kura għal dawn il-każi f’pajjiżna b’mod inġenerali.
Adrian Delia kien anke’ iltaqa’ mal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali, li tinkludi professjonisti u qraba ta’ nies li għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet, u ħabbar li l-Partit ser ikun qed jorganizza konferenza nazzjonali fuq dan is-suġġett.
Sfortunatament pero’, filwaqt li fil-pajjiż bħal donnu qed tqum kuxjenza fuq dan is-suġġett, u filwaqt li hawn ħafna li qed ikunu lesti jitkellmu mingħajr biża’ sabiex tiġi missielta l-istigma li ddur miegħu, hawn min jagħmel bil-maqlub.
Din il-ġimgħa sirna nafu li Alessandro S…

Żewġ ġurnalisti, żewġ pajjiżi

Il-Ħadd li għadda kien imiss lis-Slovakkja li tqum maħsuda bl-ewwel qtil ta’ ġurnalist f’dan il-pajjiż, u għall-Ewropa biex tara ftit kif f’dan il-kontinent li welled id-demokrazija u l-libertà inqatlu żewġ ġurnalisti f’temp ta’ ftit xhur. Daphne Caruana Galizia, li inqatlet b’karozza bomba f’Malta, u Jan Kuciak, li inqatel b’tiri ġewwa daru flimkien mal-għarusa tiegħu Martina Kusnirova.
Il-pajjiżi huma differenti, imma ċ-ċirkustanzi huma simili. Kuciak kien ukoll ġurnalist investigattiv li kien qed jikteb ħafna fuq rabtiet ta’ politiċi f’pajjiżu mal-kriminalità organizzata, partikolarment mal-Mafja u ‘Ndrangheta. Fost l-oħrajn kien qed jallega li membri ta’ din l-organizzazzjoni mafjuża kienu qrib ħafna ta’ membri tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Slovakk Robert Fico, fosthom il-mudella Maria Troskova li kienet Chief State Adviser, u Viliam Jasan, is-segretarju tal-Kunsill Nazzjonali tas-Sigurtà tas-Slovakkja.
Skont dan il-ġurnalist, permezz ta’ dawn ir-rabtiet u negozji li ‘Ndrangheta wa…

X’qed iħasseb lill-Maltin?

Xi ġranet ilu ġie pubblikat stħarriġ li jsir mal-Unjoni Ewropea kollha, magħruf bħala Eurobarometer. F’dan l-istħarriġ saru sensiela ta’ mistoqsijiet lil dawk intervistati, fosthom x’inhu l-aktar li qed jinkwethom f’pajjiżhom.
U x’inhu l-aktar li qed iħasseb u jinkwieta lill-Maltin fuq pajjiżhom? Il-kriminalità. U dan b’kuntrast kbir mal-kumplament tal-Ewropa. Għax filwaqt li l-medja fl-Ewropa hija ta’ 12% inkwetati dwar il-kriminalità, f’Malta din titla’ għal 45%. Erba’ darbiet aktar.
Ma niskantax. Illum il-poplu Malti kultant iħossu ma jista’ jagħmel xejn quddiem ċertu inġustizzji u serq, u fejn qabel kellu Korp tal-Pulizija li seta’ jserraħ rasu minnu, illum għandu Kummissarju tal-Pulizija li hu magħruf biss għall-inkompetenza tiegħu. Illum il-poplu Malti jara l-istituzzjonijiet li suppost jipproteġuh mill-abbużi, u jarahom ma jagħmlu xejn, pupazzi f’idejn Gvern li ħatafhom għal fini tiegħu. U jara l-mexxejja tiegħu, dawk li suppost huma l-gwardjan tal-patrimonju u tal-ġid tagħna, u …